Punkty swapowe na forex - MonitorFX

Cinkciarz Challenge: Łukasz Koszarek (10 x 3-pointer)

Get latest market information about USD/PLN pair including USD PLN Live Rate, News, US Dollar and Polish Zloty Forecast and Analysis. Ponieważ na forex handluje się parą walut różnych krajów, daty rozliczenia transakcji będą bezpośrednio zależały od dni świątecznych (dni wolnych) w tych krajach. Jeżeli więc w jednym z państw obchodzi się święto, tamtejsze instytucje są nieczynne, czas rolowania będzie z pewnością dłuższy. Załóżmy, że mamy środę i dokonujesz transakcji na parze USD/PLN ... W parze USD/PLN stopy procentowe dla pozycji długiej mogą wyglądać następująco: USD = 0,150%, PLN = 3,650 % (aktualne wartości można znaleźć w tabelach w Internecie). Różnica wynosi 3,5 %. Jeśli więc otworzymy pozycję długą, punkty swapowe zostaną podliczone na naszą niekorzyść, ponieważ kupiliśmy walutę o mniejszym oprocentowaniu. 100000*0,0001=10 PLN; 2) Obliczamy swap za 1 dzień. Wartość pipsa *Punkty swap/10; 10*1,53147=15.31 (Przy obliczeniu punktów swap broker zazwyczaj bierze kurs BID z danej godziny waluty kwotowanej do polskiego złotego xxx/PLN. Punkty swap wynikają z różnicy stóp procentowych danych par walutowych (odzwierciedlającej dysparytet stóp procentowych w różnych krajach) lub tzw.kosztów przechowywania (np. dla metali szlachetnych i surowców). Każdy broker Forex posiada indywidualne tabele punktów swap, w których znajdziesz konkretne stawki SWAP na każdą parę walutową, CFD na surowce itp. PLN to ostatecznie swap zostanie przeliczony na walutę naszego konta po aktualnym, średnim kursie USD/PLN w momencie jego naliczenia. Kiedy naliczany jest swap? Punkty swapowe na platformach Forex zazwyczaj naliczane są o godzinie 00:00 naszego czasu w przypadku brokerów z Europy. Niemniej jednak zdarza się, że niektórzy doliczają go już o godzinie 23:00 (głównie brokerzy cypryjscy) wartość -2,2 punktów w PLN = -22 USD * 3 USDPLN = -66 PLN; Punkty swapowe są naliczane dla otwartych pozycji o godz. 24:00. W piątek wieczorem, wartość punktów swapowych jest obliczana dla całego weekendu. Dodane lub odjęte punkty swapowe są wyświetlane w kolumnie Swap, w oknie Narzędzia, w dolnej części obszaru roboczego MetaTrader.

[index] [14226] [19704] [3835] [3499] [19182] [13755] [1382] [28758] [338] [23719]

Cinkciarz Challenge: Łukasz Koszarek (10 x 3-pointer)

Prognozy Cinkciarz.pl dla pary USD/PLN zajęły także drugie miejsce na świecie za pierwszy kwartał 2014 r. W tym samym prestiżowym rankingu za pierwszy kwartał 2015 r. analitycy ...

http://binaryoptiontrade.taihato.ml